Weekend Results 21st & 22nd April

Cahercalla Cup 2018

Sat.21st /Sun.22nd April 2018

1st Fergal Gallagher(12) 65nett
2nd David O’Connor(6) 67nett
Gross : Sean Myatt(3) 71 Gross
3rd Ollie O’Loughlin(10) 68nett

Cat A : Jarlath O’Halloran(5) 69nett
Cat B : Pat Cuddy(16) 69nett
Cat C : Seamus Mann(21) 71nett

 

Friday Open Singles


20- 04 – 2018

1st Niall Hannon (11) 39pts
2nd Gary Collins (6) 39pts
Gross Sean Myatt (3) 30pts
3rd Gerry Daly(16) 37pts